montsevalls

Montse Valls

Título de la obra:  Primavera

Descripción obra:   Primavera és una il·lustració on natura i dona es fusionen creant un sol element. El meu treball i els meus interessos se centren en dos grans eixos de coneixement i recerca: la construcció i manifestació de la identitat-com a saber interior i en relació amb l’entorn social-, i la relació de l’home amb la natura i la necessitat de recuperar la consciència holística de la vida.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *